ติดต่อเรา : แผนที่

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2
ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73120
 
โทรศัพท์ 034-331123, 034331793, กลุ่มอำนวยการ ต่อ 108 / ประชาสัมพันธ์ 0,  กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 106, พัสดุ 119, กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 112, กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 116, หน่วยตรวจสอบภายใน 103, กลุ่มบริหารงานบุคคล 034-331608 / 104, กลุ่มนโยบายและแผน 034-333215 / 114, ห้อง ICT 034-228411/110  โทรสาร 034-332829  
กลุ่มนิเทศ โทร 034-331609


แผนที่สถานศึกษาในสังกัด > คลิก  

เว็บไซต์โรงเรียน > คลิก