การใช้งาน chaisri nites

        สำหรับศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 เข้าใช้งาน Web Site Chaisri Nites และ Web Page ของตนเอง เพื่อการนิเทศการศึกษา และเก็บงานตามตัวชี้วัดสู่การพัฒนาวิชาชีพ

        ในการเปิดไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ ศึกษานิเทศก์ ต้องล๊อกอินเข้าในระบบบัญชี XXX@hi-supervisory5.net ที่กำหนดให้ไว้สำหรับศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม แต่ละบุคคล 

    
    ในเบื้องต้น ศึกษาและฝึกปฏิบัติ การนำข้อมูลเข้าในกรอบ “กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน" เพื่อบันทึกข้อมูลเรียงลำดับไปตามระยะเวลาที่เกิดการปฏิบัติงาน > คลิก 

        ขั้นต่อมา ศึกษาและฝึกปฏิบัติ การสร้างลิงก์เชื่อมโยงข้อมูลในเว็บเพ็จ ศน.รายคน ซึ่งเป็นการสร้างลิงก์เพื่อเชื่อมโยงระหว่างต้นทาง (ข้อความ หรือภาพ) จากเว็บเพ็จของเรา เชื่อมกับปลายทาง (แหล่งที่เรานำข้อมูลไปเก็บไว้ในระบบคลาวด์) ในที่นี้ให้ใช้ Google Drive ตามชื่อบัญชีของตนเอง > คลิก

        ขั้นที่สามในระยะแรกนี้ ศึกษาและฝึกทักษะในการจับภาพมาวางในกรอบการปฏิบัติงาน > คลิก

        สำหรับการจับภาพหน้าจอ มีเทคนิคการจับภาพที่ใช้โปรแกรมได้หลายโปรแกรม โปรดศึกษาและฝึกทักษะเพิ่มเติม โปรแกรมที่แนะนำนี้อีกหนึ่งโปรแกรม > https://youtu.be/Bnc9rh4PmAA การรวบรวมข้อมูลเยี่ยมบ้านออนไลน์ ด้วย Google Form (Part 1) https://www.youtube.com/watch?v=mBKAu-w9O7k

การสร้างรายงานการเยี่ยมบ้านออนไลน์ ด้วย Google data Studio (Part 2) https://www.youtube.com/watch?v=GXZPZRcgwX4

EP1-การสร้างแบบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ด้วย Google Data Studio
EP2-การสร้างแบบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ด้วย Google Data StudioFB กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
FB หน่วยศึกษานิเทศก์ ศนฐ. > คลิก

@ การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ G Suite for Education และ Microsoft Team >
    EP1 > คลิก   |   EP2 > คลิก 
สร้างเว็บห้องเรียนออนไลน์ด้วย New Google Site อย่างไรให้ดู Pro ใครเห็นต้องว๊าว > คลิก 
    สร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Form > คลิก 
    - สร้างข้อสอบอัตนัยด้วย Google Form > คลิก 
    - การสร้างแบบทดสอบ อัตนัย ปรนัย จาก google form > คลิก 
    - การสร้างข้อสอบออนไลน์พร้อมตรวจคำตอบด้วย Google Form > คลิก
    - สร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Forms แบบจับเวลาได้ > คลิก
    - สร้างข้อสอบด้วย Google Forms แบบจับเวลาได้ quilgo timer > คลิก
    - Control Accepting Responses กำหนดเวลาเปิด-ปิดฟอร์ม > คลิก
ทำคลิปสอนจาก powerpoint แบบเห็นหน้าผู้สอน ด้วย OBS > คลิก
@ อัดวิดีโอสอน Power point แบบเห็นหน้าคนด้วย > คลิก
@ บันทึกหน้าจอสอนด้วย PowerPoint > คลิก
@ สำหรับครูผู้ดูเว็บไซต์โรงเรียน (คลิป) สอนการใช้งาน EMIS > คลิก 

# เทคนิคการทำวิจัย โดยใช้ Ms.WORD เป็นเครื่องมือช่วยสำหรับงานเอกสารวิชาการ และการวิจัย
• เทคนิคการใช้เครื่องมือในโปรแกรม Microsoft Word
https://www.youtube.com/watch?v=Wj42h0z9aqE...
• เทคนิคการใส่เลขหน้าใน Word ที่สามารถแยกส่วนเลขหน้าของสารบัญและตัวเนื้อหา
https://www.youtube.com/watch?v=EpyRWsrFI5Q...
• เทคนิคการใส่เลขหน้าใน Word สำหรับเอกสารที่มีหน้าแนวตั้งและแนวนอนในไฟล์เดียวกัน
https://www.youtube.com/watch?v=zRZpzxo19xI...
• เทคนิค Word สำหรับงานเอกสารวิชาการ และการวิจัย
https://www.youtube.com/watch?v=tTE8DmmfaGs...
• เทคนิคการทำสารบัญ
https://www.facebook.com/punpromotion/posts/4231050783597909
• พิมพ์งานด้วยเสียง https://youtu.be/zaXdG64MMyQ Comments