การใช้งาน chaisri nites

        สำหรับศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 เข้าใช้งาน Web Site Chaisri Nites และ Web Page ของตนเอง เพื่อการนิเทศการศึกษา และเก็บงานตามตัวชี้วัดสู่การพัฒนาวิชาชีพ

        ในการเปิดไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ ศึกษานิเทศก์ ต้องล๊อกอินเข้าในระบบบัญชี XXX@hi-supervisory5.net ที่กำหนดให้ไว้สำหรับศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม แต่ละบุคคล 

    
    ในเบื้องต้น ศึกษาและฝึกปฏิบัติ การนำข้อมูลเข้าในกรอบ “กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน" เพื่อบันทึกข้อมูลเรียงลำดับไปตามระยะเวลาที่เกิดการปฏิบัติงาน > คลิก 

        ขั้นต่อมา ศึกษาและฝึกปฏิบัติ การสร้างลิงก์เชื่อมโยงข้อมูลในเว็บเพ็จ ศน.รายคน ซึ่งเป็นการสร้างลิงก์เพื่อเชื่อมโยงระหว่างต้นทาง (ข้อความ หรือภาพ) จากเว็บเพ็จของเรา เชื่อมกับปลายทาง (แหล่งที่เรานำข้อมูลไปเก็บไว้ในระบบคลาวด์) ในที่นี้ให้ใช้ Google Drive ตามชื่อบัญชีของตนเอง > คลิก

        ขั้นที่สามในระยะแรกนี้ ศึกษาและฝึกทักษะในการจับภาพมาวางในกรอบการปฏิบัติงาน > คลิก

        สำหรับการจับภาพหน้าจอ มีเทคนิคการจับภาพที่ใช้โปรแกรมได้หลายโปรแกรม โปรดศึกษาและฝึกทักษะเพิ่มเติม โปรแกรมที่แนะนำนี้อีกหนึ่งโปรแกรม > https://youtu.be/Bnc9rh4PmAA 


สำหรับครูผู้ดูเว็บไซต์โรงเรียน (คลิป) สอนการใช้งาน EMIS > คลิก 

สร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Form > คลิก
สร้างข้อสอบอัตนัยด้วย Google Form > คลิก 
การสร้างข้อสอบออนไลน์พร้อมตรวจคำตอบด้วย Google Form > คลิก

Comments