วิทยาการคำนวณ


 เรื่องน่ารู้ 

- เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ Computational Thinking ‘Coding’ เสริมสร้างทักษะการคิดของเด็กไทยในยุคดิจิทัล ฝันไปหรือทำได้จริง (30 พ.ย.62) > คลิก  
    @ FINNISH ICT CURRICULUM > คลิก
    @ วิทยาการคำนวณ การจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาประเทศ > คลิก
    @ การวัดและประเมินการคิดเชิงคำนวณ (ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน) > คลิก 
- สพป.นครปฐม เขต 2 พัฒนาศักยภาพครู coding (18 สิงหาคม 2562) > คลิก 
- รู้จักวิชา “วิทยาการคำนวณ” วิชาบังคับใหม่ ที่เริ่มเรียนตั้งแต่ปี 2561 นี้ > คลิก 
- พ่อแม่จะเตรียมตัวอย่างไร…ในวันที่เด็กไทยต้องเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ > คลิก 
ตอบข้อสงสัยของคุณพ่อ-แม่ กับวิชาวิทยาการคำนวณ > คลิก 
คอมพิวเตอร์กับการพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อดึงศักยภาพให้ลูกของคุณ > คลิก 
แท็ก: ทำไมต้องให้ลูกเรียนเขียนโปรแกรม > คลิก 
- 9 เรื่องพ่อแม่ต้องรู้ เตรียมตัวลูกให้พร้อมเรียนวิชาเขียนโปรแกรม (วิทยาการคำนวณ) ปี 61 > คลิก 
- วิทยาการคำนวณ วิชาใหม่ของนักเรียนไทย เรียนตอนเปิดเทอมใหม่ ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
- ปฏิรูปหลักสูตรแกนกลางใหม่ พลิกโฉมสังคมไทย ก้าวสู่ Thailand 4.0 กับ วิทยาการคำนวณ (Computing) > คลิก 
- แอบดูหนังสือวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.4 (สสวท.) > คลิก 
- หนังสือวิทยาการคำนวณ เอกชน  
        # วิทยาศาสตร์ ม.1 > คลิก
        ออกแบบฯ ม.1 คลิก
        วิทยาการคำนวณ ม.1 คลิก
        วิทยาการคำนวณ ม.4 คลิก
        วิทยาการคำนวณ ป.1 คลิก
        วิทยาการคำนวณ ป.4 คลิก
- เอกสารวิทยาการคำนวณ#1 > คลิก 
เอกสารวิทยาการคำนวณ#2 > คลิก 
- เอกสาร รู้จักวิทยาการคำนวณ (หน่วยศึกษานิเทศก์) > คลิก 
- เฟซบุ๊ก: หลักสูตรการออกแบบและเทคโนโลยี ปี 2560 > คลิก 
คู่มือการใช้หลักสูตร สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) > คลิก 
สื่อ PowerPoint วิชาวิทยาการคำนวณ ม.1 > คลิก 
5 เหตุผลกับ Coding ง่ายกว่าที่คิดพิชิตยุคติจิตัล > คลิก 
- CodingThailand by depa (FB) > คลิก
IoT Engineering Education > คลิก  
VIJJA Education >  คลิก 
123 Coding Cards: How to move from Scratch to Python > คลิก
10 เครื่องมือที่เล่นแล้วได้ทักษะการ Coding > คลิก
12 ซอฟต์แวร์ฟรีสำหรับเรียนรู้การเขียนโค้ด (โค้ดดิ้ง) > คลิก
‘โค้ดดิ้ง’ ภาษาที่ 3 ปั้นเด็กไทย สู่ยุคดิจิทัล > คลิก 
- เกมโค้ดดิ้งออนไลน์ > คลิก 
อยากให้เด็กไทยเก่ง Coding เริ่มได้แล้วผ่านแพลตฟอร์ม CodingThailand.org > คลิก 
แนะนำเว็บสอนเขียนโคดดิ้งสำหรับเด็กไทย > คลิก 
อยากเรียนโค้ดดิ้งจากที่บ้านไปที่เว็บไหนได้บ้าง? > คลิก 
Coding จำเป็นแค่ไหนสำหรับเด็ก (ศน.อ๋อ เจษฎา ก้องสาคร) > คลิก
- CODING ภาษาแห่งอนาคต กับเมืองนวัตกรรมที่ตอบโจทย์อนาคตเด็กไทย! > คลิก 
- ทำความรู้จักกับ Coding วิชาแห่งโลกอนาคต > คลิก 
- Coding ดีอย่างไร ทำไมต้องให้ลูกเรียน > คลิก 
- ตัวอย่างใบงาน สอนโค้ดดิ้ง ไม่มีคอมพิวเตอร์ Unplugged Coding สำหรับเด็กเล็ก > คลิก 
- 7 เกมฝึกลูกเขียนโปรแกรม > คลิก 
- สสวท.ชวนดู ตัวอย่างกิจกรรมง่าย ๆ สำหรับน้อง ๆ ประถม > คลิก
รีวิว 7 เกม ฝึกลูกเขียนโปรแกรม > คลิก


การเรียนการสอนคอมพิวติ้ง


        ปีการศึกษา 2561 การศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรใหม่ เริ่มใช้หลักสูตร วิทยาการคำนวณ Computing มาแทนที่ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในชั้น ป.1 ป.4 ม.1 ม.4 โดยย้ายไปยังกลุ่มวิทยาศาสตร์ ในตัวสาระ 4.2 นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ และโอกาสที่ดี ที่โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอน ในเรื่องที่เป็นความสนใจของนักเรียน และเป็นความท้าทายที่นักเรียนอยากเรียนรู้ในเรื่องเหล่านี้ เพราะนักเรียนมีทุนทางด้านดิจิทัลอยู่แล้ว เพราะเทคโนโลยีอยู่รอบ ๆ ตัวเขา เกี่ยวพันกับชีวิต ข้อเด่นของวิชานี้ คือ รูปแบบของการจัดการศึกษาสามารถทำอยู่ในรูปแบบกิจกรรม ให้เหมาะกับนักเรียน และสามารถ บูรณาการกับวิชาอื่น ๆ ได้

        ทำไมจึงใช้ชื่อ Computing หรือ วิทยาการคำนวณ แทน เทคโนโลยีสารสนเทศ หากดูจากวิกิพีเดีย (Wikipedia.org) ซึ่งให้รายละเอียดไว้พอควร ซึ่งขอสรุปมาสั้น ๆ

        คอมพิวติ้ง คือ การกระทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี โดยใช้ประโยชน์จาก การวางลำดับขั้นตอนแบบคณิตศาสตร์ ที่รู้จักกันดีในเรื่อง อัลกอริทึม ตัวอย่างเช่น การทำกิจกรรม ที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ คำนวณ ประมวลผล จัดการข้อมูล การเข้าถึง ใช้ ข้อมูลข่าวสาร การใช้คอมพิวเตอร์สร้างระบบอัฉริยะ การประยุกต์ในงานด้านต่าง ๆ เช่น การใช้สื่อ ข้อมูล สารสนเทศ เพื่อประโยชน์ ต่าง ๆ รวมถึงเพื่อการบันเทิงด้วย นอกจากนี้ ยังเกี่ยวโยงกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อกิจกรรมการแก้ปัญหา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ใช้ในการสื่อสาร อำนวยความสะดวก ระบบช่วยการทำงานด้านต่าง ๆ ที่มีผลในปัจจุบันและอนาคต ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการคำนวณจึงกว้าง รวมถึง วิชาที่เกี่ยวกับ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ

        วิทยาการคำนวณในหลักสูตร ว.4.2 ประกอบด้วย สามโดเมนความรู้ คือ กระบวนการคิด แก้ปัญหา อัลกอริทึม และเนื้อหาเกี่ยวกับ วิทยาการคอมพิวเตอร์ Computer science , พื้นฐานการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ความรู้ทางด้าน Digital technology (ICT) และ พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ กับการจัดการข้อมูล ข่าวสาร การสื่อสาร การใช้สื่อ การรู้เท่าทันสื่อ และข่าวสาร (Media and Information literacy) ซึ่งทั้งสามเรื่อง เป็นเรื่องพื้นฐานที่เชื่อมโยงกับชีวิต ที่ทุกคนจะต้องใช้อยู่แล้ว

        ในส่วนของ Computer science เป็นเรื่องพื้นฐานกระบวนการคิด ตั้งแต่การคิดเชิงนามธรรม (Abstraction) การคิดวิเคราะห์ (Analytical) การวางลำดับขั้นตอนการคิด การแก้ปัญหา กระบวนการคิดแก้ปัญหา ที่เรียกว่า อัลกอริทึม เรื่องเหล่านี้ เป็นพื้นฐานของชีวิตตั้งแต่เกิด การทำอะไร ก็ จะมีขั้นตอนการทำ การเลือกการตัดสินใจ เมื่อไรจะทำอะไร อะไรทำพร้อมกันได้ ประสิทธิภาพของการทำอาหารเป็นอย่างไร เขียนลำดับขั้นตอนได้อย่างไร วัตถุประสงค์ ต้องการให้นักเรียน มองการแก้ปัญหาในชีวิตอย่างเป็นระบบ รู้จักลำดับขั้นตอน การตัดสินใจ การใช้เหตุและผลที่ตามมา

        หลายประเทศใช้หลักสูตร Computing ในการศึกษาพื้นฐานมาก่อนหน้าเรา อังกฤษใช้มาตั้งแต่ปี 2014 ซึ่งเป็นวิชาสำหรับนักเรียนทั้งระดับประถม และมัฐยม สำหรับสิงคโปร์ กำหนดไว้ใน O level (Ordinary Level) และมีการทดสอบนักเรียนในระดับนี้ก่อนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วย

        สำหรับหลักสูตรคอมพิวติ้ง ของอังกฤษ น่าสนใจมาก อยากให้คุณครูไทย ได้ลองศึกษา รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อเป็นแนวทาง ลองดูจาก คู่มือคำแนะนำ สำหรับครูในการจัดการศึกษาให้นักเรียน โดยแยกระดับประถม KS1 KS2 โดยดูได้จากลิงก์นี้ > คลิก

        สำหรับครูระดับมัฐยม ซึ่งกำหนดอยู่ในระดับ KS3 KS4 ดูได้จากลิงก์นี้ > คลิก 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สาขาคอมพิวเตอร์

        เพื่อให้ครู มีความเข้าใจ และสามารถจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ในส่วนของตัวชี้วัดเทคโนโลยี จึงขอเสนอ การเทียบเคียงตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ และหลักสูตรแกนกลางฯ ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี > คลิก

        ในส่วนของวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ได้จัดทำเอกสารสรุปภาพรวม หลักสูตรและตัวชี้วัด ง.๓.๑ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตร ๒๕๕๑ กับ ว.๔.๒ เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๐ ดังเอกสาร > คลิก

        คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ / มัธยมศึกษาปีที่ ๔ > คลิก 

        คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) > คลิก

        หนังสือเรียนรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬา ราคาหนังสือเรียนและแบบฝึก วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สสวท. ( รายละเอีดเพิ่มเติม > คลิก )12 ซอฟต์แวร์ฟรี !!! สำหรับเรียนรู้การเขียนโค้ด (โค้ดดิ้ง) เริ่มต้นจากการต่อบล็อกเชิงกราฟิก ไปสู่การเขียนโค้ดในภาษาคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และเชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์ได้

References
– Google Blockly Games > คลิก
– Scratch 3.0: > คลิก
– Scratch Link Extensions > คลิก  ev3 > คลิก
– Microsoft Makecode for Microbit > คลิก
– Micropython for Microbit > คลิก
– Wyliodrin > คลิก + คลิก
– STEMpedia PictoBlox > คลิก + คลิก
– MicroBlocks > คลิก + คลิก
– Arduino IDE > คลิก
– Arduino Create > คลิก
– Mu Editor for Python/MicroPython/CircuitPython > คลิก + คลิก
– AUTODESK Tinkercad > คลิก + คลิก

IoT Engineering Education @ KMUTNB, Bangkok / Thailand ตัวอย่างกิจกรรมกันง่าย ๆ สำหรับน้อง ๆ ประถม


 ศธ.เตรียมนำหลักสูตร Mind Coding มาใช้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา (Credit Lalimay) 

ทำความรู้จักกับ Coding วิชาแห่งโลกอนาคต

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/computing/67119602_1075965832601942_2416502399213502464_o.png

        คุณพ่อคุณแม่อาจจะสงสัยว่า Coding คืออะไร การเขียนโค้ดจะยากเกินไปสำหรับลูกหรือเปล่า หรือมันจำเป็นต่อตัวลูกอย่างไรในอนาคตจริง ๆ แล้ว การเขียนโปรแกรมหรือที่เรียกกันว่าโค้ดดิ้ง (Coding) เป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิด เพราะในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท อีกทั้งการฝึกเขียนโค้ดตั้งแต่เด็กจะช่วยฝึกฝนการคิดของลูกอีกด้วย

Coding คืออะไร

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/computing/67419958_1075966032601922_3549646386876121088_o.png

        การ Coding คือ การเขียนชุดคำสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย “โค้ด (Code)” เพื่อให้โปรแกรมทำตามคำสั่ง อธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือการสั่งงานคอมพิวเตอร์ให้ทำตามที่เราต้องการ โดยการใช้ภาษาของคอมพิวเตอร์ เช่น C++, PHP, Java หรือ Python

เรียน Coding ได้อะไร

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/computing/67600728_1075965905935268_2524962881921875968_o.png

        เป็นทักษะที่ช่วยให้เด็กคิดทุกเรื่องอย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งจะส่งผลให้เกิดทักษะการแก้ปัญหา คือ สามารถแตกปัญหาออกเป็นส่วน ๆ เพื่อหาสาเหตุและวิธีแก้ไขในแต่ละส่วนไปทีละเปลาะ อีกทั้งในแต่ละขั้นตอนการเขียนโค้ดจะได้เรียนรู้ระบบการวางแผน เมื่อฝึกฝนไปสักพักก็จะทำให้เข้าใจหลักการและจับประเด็นได้ดีขึ้น

วิชา Coding ที่เด็กไทยได้เรียน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/computing/67084912_1075965955935263_6761332298425040896_o.png

        วิทยาการคำนวน อยู่ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เป็นวิชาบังคับในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) จากเดิมที่เด็กไทยได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในฐานะผู้ใช้ ในหลักสูตรนี้จะสอนให้เป็นผู้เขียน ผู้พัฒนา และได้ฝึกหัดคิดอย่างเป็นระบบคอมพิวเตอร์มากขึ้น
        โครงสร้างหลักสูตรแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก
        1. Computer Science (วิทยาการคอมพิวเตอร์) หัวใจหลักของวิชานี้ ทำให้คิดได้เป็นขั้นตอน โดยใช้การเขียนโปรแกรมมาเป็นเครื่องมือ ตามแนวทาง Computational Thinking
        2. ICT (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ทำให้สามารถรวบรวมข้อมูล จัดการข้อมูล นำข้อมูลมาประมวลผล และทำการตัดสินใจจากพื้นฐานของข้อมูลได้
        3. Digital Literacy (รู้เท่าทันดิจิทัล) การรรู้ทันเทคโนโลยี เป็นเรื่องสำคัญ อีกทั้งสามารถสร้างสรรค์ผลงานบนเทคโนโลยีได้

เริ่มต้นการ Coding ด้วยตัวเอง

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/computing/67613516_1075966155935243_5169265261273939968_o.png

        จริง ๆ การเขียนโปรแกรมสามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ 5 ขวบ โดยอาจเริ่มจากการเรียนรู้เรื่องของการจัดการคำสั่ง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ และเมื่อลูกโตขึ้นก็อาจจะปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนตามความเหมาะสม ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีเว็บไซต์ให้เรียนแบบออนไลน์ด้วย คือ
https://www.codingthailand.org/ และ https://code.org ที่สอนเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้เกม และตัวละครจากการ์ตูนเป็นสื่อComments