วันเด็ก 62

กิจกรรมวันเด็กของโรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ปี 2562

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wan-dek/562000000012301.JPEG

        สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ศธ. เชิญจัดพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ชื่อ “นอกหน้าต่างบานเล็ก
        ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งจะมีการจัดกิจกรมขึ้นในวันที่ 12 ม.ค. 2562 นั้น โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ชื่อว่า “นอกหน้าต่างบานเล็ก” ซึ่งในการจัดทำหนังสือดังกล่าว ในการนี้ สพฐ. ได้ทำหนังสือถึงสำนักพระราชวังขอพระราชทาน ความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระราโชวาทเพื่อเชิญไปลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ความว่า
“เด็กทุกคนควรหมั่นศึกษาหาความรู้ และประพฤติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย เพราะว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยให้แต่ละคนประสบความสุขความเจริญ และความสำเร็จในชีวิตได้ ในวันข้างหน้า”

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2561


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wan-dek/news16-1.jpg


Comments