หน้าหลัก : รู้งาน ทันข่าวเพื่อการเข้าชมเว็บไซต์นี้ที่สมบูรณ์แบบ โปรดใช้ Google Chrome Browsersวันอาเซี่ยน (8 สิงหาคม)

วันแม่ (12 สิงหาคม)
 รวมรายการ"พุธเช้า ข่าวสพฐ." และ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน" / การประชุมทางไกลของ สพฐ. > คลิก 
 ประกาศยกเลิกการกรอกข้อมูลในระบบ QAMS คลิก  
 แนวทางปฏิบัติของครูที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานพัฒนาครูที่ขอยกเลิกการจัดอบรมฯ > คลิก  
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (6 ส.ค.2561) > คลิก 
 เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 > คลิก  
หนังสือแจ้งเวียน คู่มือการประเมินฯ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ปรับปรุงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 มีการแก้ไขข้อผิดพลาด กรณีที่สอนหลายวิชาใน 1 สัปดาห์ หากดาวน์โหลดไปเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 61 กรุณาดาวน์โหลดใหม่อีกครั้ง > คลิก  
 ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับรับฟังความคิดเห็น 15 มิ.ย.2561 โดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา(กอปศ.) > คลิก  
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดจากกฎหมาย ร่าง พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. …. > คลิก  
 คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน > คลิก 
 คู่มือการจัดการอาหารกลางวันนักเรียนตามมาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย > คลิก 
 คู่มือโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน > คลิก 
 ขั้นตอนการเข้าใช้งานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามยุทธศาสตร์ฯ > คลิก   
 พลังร่วมและการบูรณาการงานด้านวิชาการ สพป.นฐ.2 > PDF  |  e-Book  
หลักสูตรวิทยาการคำนวณ (Computing) > คลิก 
สรุปย่อการปรับปรุงหลักสูตร (ผอ.หนุ่ม ติวเตอร์) > คลิก 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 > คลิก เรื่องแจ้งและประกาศล่าสุด

 • เรื่องแจ้งจากกลุ่มนิเทศฯ 2561 วัน เดือน ปีรายการแจ้ง - ประกาศ  17 ก.ค.61 เรื่อง การประชุมผ่านระบบทางไกล (Tele Conference) เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจการใช้โปรแกรม Thai School Lunch สำหรับจัดอาหารกลางวันนักเรียน ขอให้ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน ร่วมรับชมการประชุมดังกล่าว ในวันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.30 – 12.00 13 ก.ค.61 หนังสือแจ้งเวียน คู่มือการประเมินฯ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ปรับปรุงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 มีการแก้ไขข้อผิดพลาด กรณีที่สอนหลายวิชาใน 1 สัปดาห์ หากดาวน์โหลดไปเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 61 กรุณาดาวน์โหลดใหม่อีกครั้ง > คลิก6 ก ...
  ส่ง 23 ก.ค. 2561 00:45 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

(อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่าคลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

ข่าว/กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

 • พัฒนางาน พัฒนาตน วันที่ 10 สิงหาคม 2561         กลุ่มนิเทศ สพป.นฐ.2 จัดประชุมอบรมและปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้วยโปรแกรม Photoshop CS6 เพื่อพัฒนาศักยภาพของศึกษาน ...
  ส่ง โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • อบรมผ่านระบบทางไกล ปฐมวัย # 2 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ คณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัยณ ห้องประชุมโรงเรียนพระตำหน ...
  ส่ง 1 ส.ค. 2561 00:08 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ระบบประกันคุณภาพภายใน วันที่ 14 กรกฎาคม 2561สพป.นครปฐมเขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานวางระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบในลักษณะ Onlineณ ...
  ส่ง 18 ก.ค. 2561 03:34 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • PLC ถอดบทเรียน NT/O-NET วันที่ 8 กรกฎาคม 2561กลุ่มนิเทศ สพป.นฐ.2 ได้ประชุมสัมมนาปฏิบัติการสรุปผลการจัดการทดสอบระดับชาติ ชั้น ป.1 และ ป.3ณ ...
  ส่ง 12 ก.ค. 2561 22:29 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ขับเคลื่อนคุณธรรม 7 กรกฎาคม 2561การประชุมอบรมสัมมนาและปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมสพป.นครปฐม เขต 2ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล จ.นครปฐมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมของสถานศ ...
  ส่ง 7 ก.ค. 2561 07:31 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 252 รายการ ดูเพิ่มเติม »


(อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่าคลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ'61 18 สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ"จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม"กิจกรรม ...
  ส่ง 19 ส.ค. 2561 00:27 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • วันแม่'61 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561สพป.นครปฐม เขต 2    วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ นำโดย ...
  ส่ง 13 ส.ค. 2561 22:03 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • วันอาเซียน'61 8 สิงหาคม         อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNations หรือ ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ซ ...
  ส่ง 10 ส.ค. 2561 22:12 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • พี่โอลิมปิกสอนน้อง วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2561        สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ สพป.นครปฐม เขต 2  จัดกิจกรรมค่าย “พี่โอลิมปิกสอนน้อง ...
  ส่ง 6 ส.ค. 2561 20:28 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • เฉลิมพระชนมพรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร28 กรกฏาคมกิจกรรมของสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2ชมคลิปถวายสัตย์ปฏิญาณ > คลิก ...
  ส่ง 6 ส.ค. 2561 20:17 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 192 รายการ ดูเพิ่มเติม »https://drive.google.com/file/d/1qRDYpfBviX0jmpX3t-1gGI4_TtiL2_4n/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B0LiNoCemHCWN1hMRmJMZTRmY28/view?usp=sharing

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/img_1355505264_976.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B8%9B1%20copy.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/nt%20%E0%B8%9B%203.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/onet%20%E0%B8%9B%206%20%E0%B8%A1%203.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/plc2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/lingk/hnwy-ngan-haelng-khxmul

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%20banner%20.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/dlit-1
DLTV-DLIT-ETV-OBEC Chanal

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/407318329394632/?notif_t=group_activity
งานประชาสัมพันธ์
สพป.นฐ.2 และเครือข่าย

https://drive.google.com/file/d/10NqmsGESQP6taQ-4baO7zmVBWB_Zai8z/view?usp=sharing

http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/88342/obec61.pdf

แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของ สพฐ. คลิก

Clip​ : 3​ ตอนสั้น ๆ​ 
ตอนที่​ 1​   ตอนที่​ 2​   ตอนที่​ 3​

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/407318329394632/?notif_t=group_activity
งานประชาสัมพันธ์
สพป.นฐ.2 และเครือข่าย

Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
10 ส.ค. 2561 23:01
Comments