หน้าหลัก : รู้งาน ทันข่าว

เพื่อการเข้าชมเว็บไซต์นี้ที่สมบูรณ์แบบ โปรดใช้ Google Chrome Browsers

รายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ประจำวันที่ 24 ม.ค. 2561 ครั้งที่ 3/2561
https://www.youtube.com/watch?v=sJkh2htQGCo

เรื่องแจ้งและประกาศล่าสุด

 • เรื่องแจ้งจากกลุ่มนิเทศฯ 61 วัน เดือน ปีรายการแจ้ง - ประกาศ     ******************************************************************************************************************************************************
  ส่ง 21 ม.ค. 2561 00:53 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2

 • ประชุมทางไกล ประชุม Video Conference มอบนโยบายการบริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา วันที่ 19 ม.ค. 2561 เวลา 13.00 - 15.30 น. คลิก
  ส่ง 20 ม.ค. 2561 00:57 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • สานสัมพันธ์วันสิ้นปี 2560 สานสัมพันธ์วันสิ้นปี 2560
  ส่ง 29 ธ.ค. 2560 02:07 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • มาตรฐาน CEFR วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560        การอบรมความรู้ เรื่อง มาตรฐาน CEFR ที่กระทรวงศึกษานำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนภาษาอังกฤษและความเชื่อมโยงกับ DynEd ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)กลุ่มเป้าหมาย : ครูที่สอนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2
  ส่ง 4 พ.ย. 2560 00:14 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ประชุมสัมมนาการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร วันที่ 29 กันยายน 2560การประชุมสัมมนาวิชาการการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัยบุคลากรทางวิจัยและระบบมาตรฐานการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเวล นครปฐมวัตถุประสงค์ : เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยในองค์กร ตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยของ สพฐ.เป้าหมาย : คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  นำเสนอผลการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร ตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัยบุคลากรทางวิจัย และระบบมาตรฐานการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กลุ่มเป้าหมาย : ศ ...
  ส่ง 4 ต.ค. 2560 09:50 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • OD 60 NPT2 วันที่ 14 - 15 กันยายน 2560 การอบรมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2ณ ห้องประชุม โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี วัตถุประสงค์ :     1. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การ    2. เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มเป้าหมาย : บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำนวน 52 คน หลักสูตร เนื้อหาสาระ : พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ "การขับเคลื่อนนโยบายของ สพป.นครปฐม เขต 2" / ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสำนักงาน พ.ศ. 2559 / ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ ...
  ส่ง 17 ม.ค. 2561 21:31 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนประชารัฐ วันที่ 2 กันยายน 2560การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนประชารัฐณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพระสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2เครดิตภาพ : ครูต้อม โรงเรียนวัดบางพระ
  ส่ง 6 ก.ย. 2560 03:01 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 230 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • โอเน็ต 60 การสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 (สอบกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561)คำแนะนำเพิ่มเติม     - นักเรียน ป.6 ม.3 ...
  ส่ง 21 ม.ค. 2561 00:43 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • วันครู '61 กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 62  สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปี 2561“เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา”สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดขึ้น ณ ห ...
  ส่ง 21 ม.ค. 2561 07:23 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • "ท้อแต่ไม่ถอย" "ท้อแต่ไม่ถอย" รางวัลชนะเลิศ สปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2561 ผลงานโดย : ทีมราหูฟิล์ม (นายณรงค์ เสประโคน / นายโสภา เที่ยงเดช / นายมนตรี วศินปิยมงคล)  "งานของครู" รางว ...
  ส่ง 14 ม.ค. 2561 17:51 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • วันเด็ก 61        "วันเด็กแห่งชาติ" ถูกกำหนดให้ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี         วันเด็กแห่งชาติ มีต้นกำเนิดมาจากการที่องค์การสหประชาชาติทั่วโลกเกิดความตื่นตัว และเห ...
  ส่ง 18 ม.ค. 2561 02:14 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ศิลปหัตถกรรม # 67 เขต 2 ระดับภาค สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครปฐม เขต 2 >>> คลิก สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่ สพป. นครปฐม เขต 2 >>> คลิก ผลการแข่งขันรายกิจกรรม >>> คลิก รายงานผู้เป็นต ...
  ส่ง 9 ม.ค. 2561 18:04 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ยินดีต้อนรับ วันที่ 28 พ.ย 60คณะครู ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2ให้การต้อนรับนายสมบัติ จันทร์มีชัย ...
  ส่ง 28 พ.ย. 2560 06:23 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ศิลปหัตถกรรม # 67 เขต 2 ระดับเขต เว็บไซต์ ระดับเขตการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 >>> คลิก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน >>> คลิก ****************************** ********************************************** ********************************************** *****************************    โครงงานประเภทซอฟแวร์  โครงงานประเภทซอฟแวร์          
  ส่ง 4 ธ.ค. 2560 07:07 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 169 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประชุม Video Conference
มอบนโยบายการบริหารจัดการ
ระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา
วันที่ 19 ม.ค. 2561
เวลา 13.00 - 15.30 น. คลิก

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.
ครั้งที่ 2/2561 (17 ม.ค.61)

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.
ครั้งที่1/2561 (10 ม.ค.61)

รายการพิเศษ ศธ. มอบของขวัญ
นักเรียนไทย ปีใหม่ 2561
(29 ธันวาคม 2560)

https://drive.google.com/file/d/1qRDYpfBviX0jmpX3t-1gGI4_TtiL2_4n/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B0LiNoCemHCWN1hMRmJMZTRmY28/view?usp=sharing

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/plc2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/lingk/hnwy-ngan-haelng-khxmul

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic

การสร้างข้อสอบอัตนัย


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%20banner%20.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/pracha-rath

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/dlit-1
DLTV-DLIT-ETV-OBEC Chanalhttp://plan.bopp-obec.info/tmp/upload/2017-12-20-14-40-22.pdf

แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิก

จุดเน้นเชิงนโยบาย
รมต.ศธ. (
2 มี.ค. 2560)
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

ขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ คลิก

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2560-2579
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ คลิก

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 คลิก

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/407318329394632/?notif_t=group_activity
งานประชาสัมพันธ์
สพป.นฐ.2 และเครือข่าย

Comments