หน้าหลัก : รู้งาน ทันข่าว


เพื่อการเข้าชมเว็บไซต์นี้ที่สมบูรณ์แบบ โปรดใช้ Google Chrome Browsers


 19 กุมภาพันธ์ 2562 วันมาฆบูชา 
 24 กุมภาพันธ์ วันศิลปินแห่งชาติ 
 ยกระดับ ขยับผลสัมฤทธิ์'61 > คลิก 
 กี่ยวกับ NT สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
 เรื่องฝากจากงานวัดและประเมินผลฯ 
- NT ป.3 วันสอบ 6 มี.ค. 62
- คู่มือสำหรับศูนย์สอบการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (National Test: NT) > คลิก 
- คู่มือสำหรับสนามสอบการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (National Test: NT) > คลิก  
- แผ่นพับสำหรับกรรมการคุมสอบ > คลิก  
- กำหนดการบริหารจัดการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ป.3 + RT ป.1 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
Test-Blueprint (NT) กรอบโครงสร้างการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ป.3 ปีการศึกษา 2561 > คลิก
- ขั้นตอนการใช้งานระบบ NT ACCESS > คลิก 
- ขั้นตอนการดำเนินงานการบริหารการจัดสอบผ่านระบบ NT Access (สำหรับศูนย์สอบ) > คลิก 


การจัดการขยะ (สพป.นครปฐม เขต 2)


(อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่าคลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

ข่าว/กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

 • การจัดสอบ RT'61 การบริหารการจัดสอบความสามารถด้านการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561วันสอบ 14 กุมภาพันธ์ 25625 กุมภาพันธ์ 2562 รับข้อสอบจาก สพฐ ...
  ส่ง 15 ก.พ. 2562 07:54 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • การสอบ O-NET'61 การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(Ordinary National Educational Test : O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ปีการศึกษา 2561สพป.นครปฐม ...
  ส่ง 10 ก.พ. 2562 18:41 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ประกันคุณภาพภายใน การวัดประเมินผล 25 มกราคม 2562          คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2  รวมพลัง เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การวัดประเมินผลระดับขั้นพื้นฐานและระดับปฐมวัย ...
  ส่ง 27 ม.ค. 2562 20:54 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ประชุมกรรมการสอบโอเน็ต'61 19 มกราคม 2562        ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการคุมการสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ อ.สามพราน จ.นครปฐม         กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ศูนย์สอบแต ...
  ส่ง 31 ม.ค. 2562 22:30 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • พ.ว.เสริมพลัง ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 มกราคม 2562        การอบรมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้บรรลุมาตรฐานและตัวชี้วัตใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามแนวทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระด ...
  ส่ง 31 ม.ค. 2562 21:50 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 279 รายการ ดูเพิ่มเติม »


(อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่าคลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • มาฆบูชา 2562 กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2562 ของสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่แหล่งภาพต้นทาง18 กุมภาพันธ์ 2562โรงเรียนวัดใหม่ส ...
  ส่ง โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • มหกรรมวิชาการเอกชน ครั้งที่ 3 การแข่งขันทักษะวิชาการ และประกวดสิ่งประดิษฐ์ นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 3ณ สนามแข่งขันโรงเรียนนาคประสิทธิ์และโรงเรียนสุคนธีรวิทย์อำเภอสามพราน ...
  ส่ง โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • เตรียมพร้อม NT'61 9 กุมภาพันธ์ 2562- NT ป.3 สอบ 6 มี.ค. 2562- คู่มือสำหรับศูนย์สอบการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนช ...
  ส่ง 16 ก.พ. 2562 17:32 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ทบทวนตัวชี้วัด ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET'61 5 มกราคม 2562    สพป.นครปฐม เขต 2 ได้รับการสนับสนุนจาก สนพ.พว.จัดทบทวนมาตรฐาน ชั้น ป.6 ที่โรงแรมเวล ยกระดับฯลฯ 4 กลุ่มวิชา คณิต ...
  ส่ง 4 ก.พ. 2562 02:37 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 211 รายการ ดูเพิ่มเติม »รู้งาน ทันข่าว...

 รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. / พุธเช้าข่าวโรงเรียน / การประชุมทางไกล สพฐ. > คลิก 
 โรงเรียนคุณภาพระดับตำบล คลิก
 เครือข่ายพัฒนาการนิเทศ > คลิก 
 หนังสือหลักราชการ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ > คลิก  
 การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 > คลิก    
 ว 20 / 2561 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา > คลิก  
 ติดตามข่าวการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 > คลิก  
 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562 > คลิก
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 > คลิก 
 ประกาศ สพฐ. เรื่อง แนวทางการใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของผู้เรียน (18 ต.ค.61) > คลิก 
สพฐ.นิวส์ ครั้งที่ 8 : สพฐ. ชวนบุคลากรในสังกัดก้าวสู่การเรียนรู้ Coding > คลิก
ครม.อนุมัติ ร่าง พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... > คลิก
ครม.อนุมัติ ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. > คลิก 
ร่าง แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) สพฐ. > คลิก 
 ร่างพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. … > คลิก 
 แนวทางการพัฒนานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
 มาตรฐานและสาระการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนรู้เป็นพิเศษและค่าเป้าหมายในปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 > คลิก 
 มาตรฐานและสาระการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนรู้เป็นพิเศษและค่าเป้าหมายในปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 > คลิก 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2561 > คลิก 
 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 > คลิก 
 มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 > คลิก 
 ระบบสอบออนไลน์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) > คลิก
 การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการฯ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ที่ ศธ 04279/ว442 ลว. 6 พ.ย.61) > คลิก
 การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ "NEW DLTV" (7 ก.ย.61) คลิก 
 NEW DLTV การประชุมเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (25 ส.ค.61) > คลิก 
 เป้าหมายและตัวชี้วัดด้านผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ปรับปรุง 2561 > คลิก 
 แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ปรับปรุง พ.ศ.2561 > คลิก 
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ฉบับปรับปรุง 2561 > คลิก  
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (6 ส.ค.2561) > คลิก 
 แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ > คลิก 
 ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับรับฟังความคิดเห็น 15 มิ.ย.2561 โดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา(กอปศ.) > คลิก 
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดจากกฎหมาย ร่าง พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. …. > คลิก 
 เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2559-2560 > คลิก
 คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน > คลิก 
 คู่มือการจัดการอาหารกลางวันนักเรียนตามมาตรฐานโภชนาการฯ > คลิก 
 คู่มือโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน > คลิก 
 ขั้นตอนการเข้าใช้งานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามยุทธศาสตร์ฯ > คลิก   
 พลังร่วมและการบูรณาการงานด้านวิชาการ สพป.นฐ.2 > PDF  |  e-Book  
หลักสูตรวิทยาการคำนวณ (Computing) > คลิก        ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 
(๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
(๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 
(๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 
        มี ๗ ประเด็น ที่เกี่ยวกับด้านการศึกษา คือ ข้อ ๓
๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย 
    (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส่าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
    (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
    (๓) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
    (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    (๕) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต่าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
    (๖) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ 
    (๗) การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ

ที่มา : ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (ฉบับย่อ) สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
        ฉบับย่อ ภาษาไทย > คลิก   ภาษาอังกฤษ > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95.jpg?attredirects=0

ดูภาพขยาย คลิกที่ภาพ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94.jpg?attredirects=0

https://drive.google.com/file/d/1qRDYpfBviX0jmpX3t-1gGI4_TtiL2_4n/view?usp=sharing

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%20banner%20.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/img_1355505264_976.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B8%9B1%20copy.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/nt%20%E0%B8%9B%203.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/onet%20%E0%B8%9B%206%20%E0%B8%A1%203.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/plc2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/lingk/hnwy-ngan-haelng-khxmul

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographichttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/Coding%20thailand.png

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/computing.png

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/dlit-1
DLTV-DLIT-ETV-OBEC Chanal

คลังข้อสอบ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/osop

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises

แผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)

Clip​ : 3​ ตอนสั้น ๆ​ 
ตอนที่​ 1​   ตอนที่​ 2​   ตอนที่​ 3​

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/407318329394632/?notif_t=group_activity
งานประชาสัมพันธ์
สพป.นฐ.2 และเครือข่าย