งานเกษียณ สพป.นครปฐม เขต 2

งานเกษียณ 
สพป.นครปฐม เขต 2

ปี พ.ศ. 2561
ศน.วิไลวรรณ ตรีชั้น > คลิก
โรงเรียนและกลุ่มต่าง ๆ > คลิก


ปี พ.ศ. 2560
มุทิตากษิณาลัย ศึกษานิเทศก์ 
มุทิตาคารวะ สพป.นครปฐม เขต 2

ปี พ.ศ. 2559
ศน.มณกาญจน์ ทองใย
        สื่อนำเสนอเกียรติคุณ > คลิก
        การแสดงของรุ่นน้อง > คลิก

ปี พ.ศ. 2558
สื่อนำเสนอเกียรติคุณผู้เกษียณ คลิก
อัลบั้มภาพการรับเกียรติบัตร > คลิก
อัลบั้มภาพเหตุการณ์ทั่วไป คลิก

ปี พ.ศ. 2557
ปรีชา สายค้ำ / อนนท์ ศรีพิพัฒน์

ปี พ.ศ. 2556
นายชนาวุฒิ กลัดแพ
รอง ผ.อ. สพป.นครปฐม เขต 2
สื่อนำเสนอเกียรติคุณ คลิก

ปี พ.ศ. 2553
โฮมพุเตยรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
            รองฯ บุญส่ง เนาวรัตน์
            ศน.สันติ ทองประเสริฐ
            ศน.ไพฑูรย์ ภิรมย์ศรี


Comments