พุธเช้า ข่าว...


รายการ "พุธเช้า ข่าว โรงเรียน"


ปี 2562 > คลิก
ปี 2560 - 2561 > คลิก


รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."


ปี 2563 > คลิก
ปี 2562 > คลิก
ปี 2560 - 2561 > คลิก


สพฐ.นิวส์ - OBEC News

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-ZL95peyLMPKmsylIhA218ulTZrFCaH9

ปี 2561 - 2562 > คลิกComments