พุธเช้า ข่าว...


รายการ "พุธเช้า ข่าว โรงเรียน"
ปี พ.ศ. 2561
รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ."
ปี พ.ศ. 2561

รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.
ปี พ.ศ. 2560


ครั้งที่ 11/2560 (27 ธ.ค.60 > คลิก
ครั้งที่ 10/2560 (20 ธ.ค.60) > คลิก
ครั้งที่ 9/2560 (13 ธ.ค.60) > คลิก
ครั้งที่ 8/2560 ( 8 ธ.ค.60) > คลิก
ครั้งที่ 7/2560 (29 พ.ย.60) > คลิก
ครั้งที่ 6/2560 (22 พ.ย.60) > คลิก
ครั้งที่ 5/2560 (15 พ.ย.60) > คลิก
ครั้งที่ 4/2560 ( 8 พ.ย.60) > คลิก
ครั้งที่ 3/2560 ( 1 พ.ย.60) > คลิก
ครั้งที่ 2/2560 (18 ต.ค.60) > คลิก
ครั้งที่ 1/2560 (11 ต.ค.60) > คลิก 


Comments