สื่อร่วมใช้

คลิปการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระ จากครู สพป.นครปฐม เขต 2
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ตชว.ที่ 9.2 ระบบคลังสื่อและสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิตัลในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 

🔹 แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก🔹 ปฐมวัย > คลิก 
🔸 คณิตศาสตร์ > คลิก 
🔹 วิทยาศาสตร์และทคโนโลยี > คลิก
🔸 ภาษาไทย > คลิก  
🔹 ภาษาอังกฤษ > คลิก 
🔸 สังคมศึกษาฯ > คลิก
🔹 การงานอาชีพ > คลิก.
🔸 สุขศึกษา+พละศึกษา > คลิก
🔹 ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์+เพิ่มเติม > คลิก
🔸 คลังสื่อ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล > คลิก  
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/sux-cak-khru/203150892_1238308966627632_3810453615647535798_n.jpg


🔹 1นวัตกรรม 1สำนักงานเขต 1โรงเรียน > คลิก

🔹 e-Learnng สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 

🔹 ชุดการสอนซีรี่่ย์-ที่นี่ดงเกตุ > คลิก 


🔹 คลิปการสอนระดับปฐมวัย โดย  นางสาวอริศรา เฮงนิรันดร์ โรงเรียนตลาดเกาะแรต 
    - ช้างย้อยไม่มีเพื่อน นิทานพาสนุก > คลิก 
    - สนุกกับศิลปะ กระถางดอกไม้แสนสวย > คลิก 
    - สนุกกับศิลปะ จานผักแสนวิเศษ > คลิก 
    - สนุกกับศิลปะ แมงกะพรุนน้อยน่ารัก > คลิก
    - สนุกกับศิลปะ ดอกทิวลิปแสนสวย > คลิก
    - สนุกกับศิลปะ ก้อนเมฆสีรุ้ง > คลิก 
    - สนุกกับศิลปะ พิมพ์ภาพด้วยนิ้วมือ > คลิก 
    - สื่อ-นวัตกรรมระดับปฐมวัย > คลิก
    - นวัตกรรมปฐมวัย ตุ๊บป่อง ตุ๊บป่อง > คลิก 

🔹 คลิปการสอนระดับปฐมวัย โดยครูโรงเรียนวัดตุ๊กตา > คลิก

🔹แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 > คลิก

🔹 แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560  > คลิก

 คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 > คลิก
 คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 > คลิก
 สื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (2559) > คลิก
 สื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (2559) > คลิก 
 แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม ปี 2562
        ป.6 > PDF | Word
        ม.3 > PDF Word
        ม.6 > PDF Word
 แบบฝึกพัฒนาภาษาอังกฤษ ป.6 สพป.นครปฐม เขต 2 (2559) > คลิก 
 แบบฝึกพัฒนาภาษาอังกฤษ ม.3 สพป.นครปฐม เขต 2 (2559) > คลิก 
 แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปี 2558 > คลิก  |  ปี 2559 > คลิกComments