ข้อมูลพื้นฐาน / อาณาเขต

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2

ข้อมูลพิ้นฐานทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 > คลิก 

ข้อมูลนักเรียนรายชั้น ปีการศึกษา 2561  > คลิก

ข้อมูลขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 > คลิก 

ด้านวิชาการ

    ผลการทดสอบทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560

RT ป.1 > คลิก 

        NT ป.3 > คลิก

        O-NET > คลิก

ด้านบริหารทั่วไป

    ข้อมูลด้านอินเทอร์เน็ตโรงเรียน > คลิก 

    ข้อมูลด้านเว็บไซต์ของโรงเรียน > คลิก 

    ข้อมูลด้านการใช้อินเทอร์เน็ตโรงเรียน > คลิก https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/khxmul-phun-than/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%952.jpg
ดูภาพขยาย คลิกที่ภาพComments