ข้อมูลพื้นฐาน / อาณาเขต

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2

ด้านข้อมูลพื้นฐาน
    ข้อมูลพิ้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
    ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน(EMIS) > คลิก 
    ข้อมูลนักเรียนรายชั้น ปีการศึกษา 2561  > คลิก
    ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561(EMIS) > คลิก
    ข้อมูลขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
    ข้อมูลแผนที่โรงเรียน(EMIS) > คลิก 

ด้านวิชาการ
    ผลการทดสอบทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560
RT ป.1 > คลิก 
        NT ป.3 > คลิก
        O-NET > คลิก

ด้านบริหารทั่วไป
    ข้อมูลด้านอินเทอร์เน็ตโรงเรียน > คลิก 
    ข้อมูลด้านเว็บไซต์ของโรงเรียน > คลิก 
    ข้อมูลด้านการใช้อินเทอร์เน็ตโรงเรียน > คลิก https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/khxmul-phun-than/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%952.jpg
ดูภาพขยาย คลิกที่ภาพComments