ทบทวนมาตรฐานO-Net

โพสต์31 ม.ค. 2562 01:48โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2562 01:21 ]
19 - 20 มกราคม 2562

        การทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ปีการศึกษา 2562  กลุ่มเพชรบัวงาม 
ศูนย์โรงเรียนวัดนิเพชร
ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์
Comments