กลุ่มไร่ขิงพัฒนา

กลุ่มโรงเรียนไร่ขิงพัฒนา : Face Book

ที่

ชื่อโรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อผู้บริหาร

เบอร์โทรศัพท์

1

วัดดอนหวาย

0-3439-3659

นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์

081-0065369

2

คลองบางกระทึก 

0-2889-8986

นางดวงสุดา เหมันต์3

บ้านหอมเกร็ด

0-3490-0055

นายเจน เกิดโพธิ์ชา

089-6096069 

4

วัดหอมเกร็ด

0-3432-1772

นายไพฑูรย์  ชัยภูมิ

-

5

บ้านบางเตย

0-3439-3200

-

6

วัดทรงคนอง

0-3431-8016

นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์


7

วัดท่าพูด 

0-3431-8232


นายยุทธนา ปฐมวรชาติ

081-9430970

8

บ้านเพลินวัฒนา

0-2431-2305

นายประภาส จันทโคตร

087-5133347

9

บ้านกระทุ่มล้ม

0-2429-6189

นายสญชัย รัศมีแจ่ม

081-6440250

10

วัดไร่ขิง

0-3432-1224, 0-3422-5424


นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต

081-7012561

11

บ้านท่าตลาด

0-3432-1722

นายพัสพงศ์ สิงห์เจริญ


-


Comments