กลุ่มบางเลน

กลุ่มโรงเรียนบางเลน 

ที่

ชื่อโรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อผู้บริหาร

เบอร์โทรศัพท์

1

บ้านบางเลน****

0-34 39-18090-34 39-2013


นายกังวาล นาคศรีสังข์

                -

2

บ้านไผ่คอกวัว**

0-3496-3346


-

                  -

3

วัดผาสุการาม****

0-3439-1050

นายพีระวิทย์  ชนะภักดิ์

084-0236207

4

บ้านประตูน้ำพระพิมล**

0-3430-1521

-

-

5

วัดลาดสะแก*

0-3490-0017

นางสาวนฤมล  รวยดี

089-5351469

6

วัดดอนยอ**

0-3437-1248

-

-

7

วัดเกาะแรต*

0-3499-5448

นายไพรัช ปรีสำเนียง

-

8

ตลาดเกาะแรต*

0-3499-5074

นางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกำจาย

0
081-8576755

9

วัดบางปลา***

0-3499-4717

นายรัตนชัย เอี่ยมพิทักษ์พร

              -

10

บ้านหนองปรง***

0-3427-6345

นายกฤษณะ  ผัดกระโทก

081-7367319

11

วัดเกษมสุริยัมนาจ***

0-3439-2016

นางสาวระเบียบ ชาญช่าง

                -

12

วัดลานคา****

0-3499-3241-3

นางศิวิไล ทีคำ

081-9430038


ศน.ประจำกลุ่ม  นางสาวเกริน ช้อยเครือ    kerineye@gmail.com  081-9814830   081-8576755

Comments