กลุ่มบางเลน

กลุ่มโรงเรียนบางเลน 

ที่

ชื่อโรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อผู้บริหาร

เบอร์โทรศัพท์

1

บ้านบางเลน

0-34 39-18090-34 39-2013


นายกังวาล นาคศรีสังข์

                -

2

บ้านไผ่คอกวัว

0-3496-3346


-

                  -

3

วัดผาสุการาม

0-3439-1050

นายพีระวิทย์  ชนะภักดิ์

084-0236207

4

บ้านประตูน้ำพระพิมล

0-3430-1521


นางสาวระเบียบ ชาญช่าง

-

5

วัดลาดสะแก

0-3490-0017

-

-

6

วัดดอนยอ

0-3437-1248


นายศุภชาติ เกษมจิต

081-5106352

7

วัดเกาะแรต

0-3499-5448

นายไพรัช ปรีสำเนียง

-

8

ตลาดเกาะแรต

0-3499-5074 


นายสิรสินธุ์ นุชนาถ
0
-

9

วัดบางปลา

0-3499-4717

นายรัตนชัย เอี่ยมพิทักษ์พร


-

10

บ้านหนองปรง

0-3427-6345


นางวิริยา ธุวภัทร

-

11

วัดเกษมสุริยัมนาจ

0-3439-2016

-

                -

12

วัดลานคา

0-3499-3241-3

นางศิวิไล ทีคำ

081-9430038


Comments