กลุ่มมณฑลนครชัยศรี

กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี 

ที่

ชื่อโรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อผู้บริหาร

เบอร์โทรศัพท์

1

วัดตุ๊กตา

0-3433-1106


นายธนสาร บัลลังก์ปัทมา

081-8808218

2

วัดงิ้วราย

0-3429-9563


ว่าที่ร้อยตรีธวัฒน์ ประภาวิทย์
0

3

วัดกลางบางแก้ว

0-3433-1528


นายสุรเชษฐ์ กลิ่นพยอม

081-9253268

4

วัดประชานาถ

0-3433-2989

นายอภิวัฒน์ แสงสุกวาว

-

5

วัดกลางครูเวียง

0-3433-1858, 0-3433-8998


นางสาวอรดี น้อยปุก


6

วัดสว่างอารมณ์

0-3432-4543

นายธีรยุทธ เทียนพิทักษ์

-

7

วัดไทยาวาส

0-3429-9221


นางวิราวรรณ ทวีพรไพบูย์


8

วัดสัมปทวน

0-3433-2545


นางธนาวรรณ แสวงไวศยสุข


9

วัดกกตาล

0-3433-8810

นายอุบล กิ่งนอก

081-3465850

Comments