กลุ่มมณฑลนครชัยศรี

กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี 

ที่

ชื่อโรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อผู้บริหาร

เบอร์โทรศัพท์

1

วัดตุ๊กตา

0-3433-1106

นางสาวนภาพรรณ  คงคาน้อย

081-8808218

2

วัดงิ้วราย

0-3429-9563

นายธนสาร บัลลังก์ปัทมา

0
081-7595194

3

วัดกลางบางแก้ว

0-3433-1528

นายเกชา เหลืองสุดใจชื้น

081-9253268

4

วัดประชานาถ

0-3433-2989

อภิวัฒน์ แสงสุกวาว

-

5

วัดกลางครูเวียง

0-3433-1858, 0-3433-8998

-


6

วัดสว่างอารมณ์

0-3432-4543

นายธีรยุทธ เทียนพิทักษ์

-

7

วัดไทยาวาส

0-3429-92218

วัดสัมปทวน

0-3433-2545


นางธนาวรรณ แสวงไวศยสุข


9

วัดกกตาล

0-3433-8810

นายอุบล กิ่งนอก

081-3465850

Comments