ผลปฏิบัติ 1/2559

โพสต์26 พ.ค. 2559 04:05โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 2 ก.ค. 2562 13:45 ]

https://www.facebook.com/chantarapim.rattanadechgumjay/posts/1205474622826602

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
        นายสมชาย รัตนอารี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชานาถ ให้การต้อนรับท่านชูฌาน พีรชัยเดโช รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต ๒ และ ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและนิเทศโรงเรียน ซึ่งจากการนิเทศครั้งนี้ได้รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของโรงเรียนมากมาย อาทิ เช่น การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้,แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับต่าง ๆ เช่น การอ่านออกเขียนได้ การสอบ NT, LAS และ O-NET ฯลฯ 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004028707101&sk=photos&collection_token=100004028707101%3A2305272732%3A69&set=a.849084688569147&type=3

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=592426427597762&id=100004912306703

https://www.facebook.com/KlongbangkraturkSchool/posts/1091193060919660

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1155790981130137&id=100000977384850

https://www.facebook.com/pairat.supanuam/videos/pcb.490109787849344/490108957849427/?type=3&theater
Comments