โปรแกรมกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย


I love Library เป็นโปรแกรมที่ช่วยสร้างหนังสือ อัลบั้มภาพ ให้อยู่ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทเปิดพลิกอ่านแต่ละหน้าได้ตามต้องการอย่างง่ายดาย ซึ่งสามารถนำไฟล์เข้าได้หลายรูปแบบ เช่น JPG, GIF, BMP และ PDF รวมทั้งไฟล์มัลติมีเดียในรูปแบบ VDO , Flash , Power Point ด้วย เมื่อสร้างเสร็จแล้วสามารถนำไปเก็บรวมไว้ที่ชั้นหนังสือในห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ มองเห็นหนังสือแต่ละเล่มและบุคคลอื่นสามารถเข้าไปเลือกแต่ละเล่มมาเปิดอ่านได้  ดาวน์โหลดสำนวนไทย  โปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรมใช้สำหรับทายสำนวน สุภาษิต คำพังเพย โดยจะกำหนดความหมายของคำที่จะทายไว้ด้านล่าง ให้ผู้ใช้ คลิกเลือกพยัญชนะ และสระไปเติมลงในช่องว่างด้านบนบริเวณเส้นประให้ครบถ้วนถูกต้อง ซึ่งถ้าถูกต้องจะได้คะแนน 1 คะแนน และสามารถตอบผิดได้ 6 ครั้ง ต่อคำทายหนึ่งสำนวน และถ้าทายไม่ถูกต้อง จะเฉลยคำนั้นให้ทราบ แล้วกำหนดคำให้ทายต่อไป   
ดาวน์โหลดComments