โปรแกรมสาระฯ ศิลปะ


ArtRage
เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวาดภาพ ระบายสี สามารถเลือกลักษณะและขนาดของพื้นที่ทำงาน พร้อมทั้งอุปกรณ์ และสีในการระบายได้อย่างหลากหลาย และเหมือนจริง สามารถของนำเข้าไฟล์ภาพชนิดต่างๆ เพื่อเป็นต้นแบบในการลอกลายได้ บันทึกเป็นไฟล์ภาพและพิมพ์ภาพวาดที่สร้างได้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการฝึกวาดภาพระบายสี   
ดาวน์โหลดCanorus
เป็นโปรแกรมสร้างโน๊ตเพลงตามหลักดนตรีสากล ที่มีบรรทัด 5 เส้นของกุญแจ ซอล และบรรทัด 5 เส้น ของกุญแจ ฟา สามารถวางโน็ตตัวกลม ตัวขาว ตัวดำ หรือแม้แต่โน๊ตตัวเขบ็จ และเมื่อสร้างเสร็จสามรถส่งออกเป็นไฟล์midi ได้ทันที
Electronic Piano
  เป็นโปรกรมที่ใช้ฝึกฝนทักษะการเล่นดนตรี ด้วยการบรรเลงตัวโน๊ต ผ่านคีย์บอร์ดจำลองของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามรูปคีย์บอร์ดของ piano ซึ่งให้เสียงหลากหลายชนิดของเครื่องดนตรี สามารถบรรเลงโดยใช้เสียง chords ผสมผสานได้คล้าย Electronic Piano จริง 

ดาวน์โหลด


Comments