โปรแกรมกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


Map Puzzle  มีลักษณะคล้ายกับเกมประเภทจิกซอว์ มีรูปแบบการทำงานโดยให้ผู้เรียนคลิกหรือลากเมาส์ เพื่อต่อภาพแผนที่แต่ละภูมิภาคให้สมบูรณ์ เหมาะสำหรับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-3 โดยโปรแกรมทั้งชุดมีอยู่ทั้งหมด 12 โปรแกรม ได้แก่ เอเชีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ อเมริกากลาง อเมริกาใต้ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง ยุโรป โปรแกรมระบุที่ตั้งของทวีป ภูมิประเทศที่สำคัญทั่วโลก และโปรแกรมระบุประเทศที่ตั้งอนุสาวรีย์ ที่สำคัญในโลก (รองรับระบบปฏิบัติ Windows XP)    ดาวน์โหลด 


Quantum GIS เป็นโปรแกรมทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS-Geographic Information System) สามารถแสดงข้อมูลแผนที่ (Graphic) แสดงข้อมูลที่เป็นรายละเอียดฐานข้อมูล (Databases) สามารถตัดแผนที่เฉพาะบางส่วนที่ต้องการ เช่น แผนที่ของแต่ละภาค แผนที่เฉพาะจังหวัด ซึ่งโปรแกรม QGIS มีโปรแกรมเสริม (Plug in) มากมายโดยเฉพาะได้นำเอา Grass GIS ที่เป็นโปรแกรมด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เก่าแก่มาเป็นโปรแกรมเสริม ทำให้ QGIS สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกมายิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถนำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพที่ได้จาก Point Asia หรือ Google Earth นำเข้าเพื่อดูสภาพภูมิศาสตร์ หรือนำมาตรึงเป็นแผนที่ ที่มีพิกัด  ดาวน์โหลด


Seterra  เป็นโปรแกรมที่มีรูปแบบการทำงานโดยให้ผู้เรียนคลิกเพื่อระบุตำแหน่งของเมือง ประเทศ หรือจุดต่าง ๆ ในแผนที่ที่โปรแกรมกำหนดมาให้ ซึ่งมีทั้งหมด 6 ภูมิภาค ได้แก่ ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ เอเชีย แอฟริกา ออสเตรเลีย และภาพรวมทั้งโลก  โดยแต่ละภูมิภาค จะมีแผนของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งเมืองสำคัญให้ผู้เรียนเลือกคลิกให้ถูกต้อง เหมาะสำหรับช่วงชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-3 และช่วงชั้นมัธยมศึกษาที่ 4-6    ดาวน์โหลด   

Planetarium  เป็นโปรแกรมเรียนรู้เกี่ยวกับโลก ดวงดาวและดาราศาสตร์ ในระบบออนไลน์
ไม่ต้องติดตั้ง 


Google Sky
  แค่เพียงเราพิมพ์ Google.com/sky ลงใบบนช่อง URL เท่านี้เราก็สามารถสำรวจอวกาศได้จากรูปภาพของกล้อง NASA satellite, the Sloan Digital Sky Survey, และ the Hubble Telescope  คลิก


Comments