การสร้างข้อสอบออนไลน์

การทำข้อสอบ แบบสอบถาม และบัญชีเช็ครายชื่อนักเรียนด้วย Google Form

ช่วยกันสร้าง แบ่งกันใช้ พัฒนาเครือข่าย PLC

การสร้างข้อสอบออนไลน์ 
พร้อมตรวจคำตอบด้วย Google Form


การทำฟอร์มแบบสอบถามออนไลน์


สร้างแอพเช็คชื่อด้วย Cloudstitch


สร้างข้อสอบออนไลน์แบบตรวจอัตโนมัติ การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์


การใช้ QR code เช็คชื่อ


การสร้างแบบสอบถามออนไลน์วิธีสร้าง QR Code

การสร้าง QR Code
เพื่อใช้สมาร์ทโฟนเช็คชื่อนักเรียน


Comments