1-2 กุมภาพันธ์ 2563

โพสต์14 เม.ย. 2563 01:40โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ
บริหารจัดสอบ O-NET ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 และนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ และมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563  >>>คลิก
Comments