1-2 กุมภาพันธ์ 2563

โพสต์14 เม.ย. 2563 01:40โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2564 23:18 ]
        บริหารจัดสอบ O-NET ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 และนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ และมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 >>>คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/1-2kumphaphanth2563/IMG_6777.JPG?attredirects=0

Comments