1 - 2 สิงหาคม 2563

โพสต์26 ม.ค. 2564 06:51โดยไม่ทราบผู้ใช้
ร่วมเป็นวิทยากรในการอภิปรายการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ และร่วมเป็นพิธีกรร่วมกับกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการอบรมพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ โดยรุ่นที่ 1-2 มีครูผู้ช่วยเข้าร่วมการพัฒนาจำนวน 170 คน  >>>คลิก
 
Comments