10 พฤาภาคม 2562

โพสต์12 เม.ย. 2563 01:49โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ

รับมอบหมายเป็นพิธีกรและร่วมเป็นวิทยากรการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ณ ห้องแกรนด์ไดมอน โรงแรมเวล   >>>คลิก

Comments