10 สิงหาคม 2561

โพสต์7 มี.ค. 2563 05:33โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2564 01:25 ]

        ร่วมประชุมอบรมและปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้วยโปรแกรม Photoshop ร่วมกับกลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศผ่านสื่อ ICT กิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ ห้องประชุม ชุมชนวิชาชีพ PLC >>>คลิก  

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/10singhakhm2561/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A17%E0%B8%81%E0%B8%8461-2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/10singhakhm2561/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A17%E0%B8%81%E0%B8%8461-1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/10singhakhm2561/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/10singhakhm2561/IG.JPG

Comments