10 สิงหาคม 2561

โพสต์7 มี.ค. 2563 05:33โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ
ร่วมประชุมอบรมและปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้วยโปรแกรม Photoshop ร่วมกับกลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศผ่านสื่อ ICT กิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ ห้องประชุม ชุมชนวิชาชีพ PLC  >>>คลิก

Comments