11-12 กันยายน 2562

โพสต์13 เม.ย. 2563 02:21โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ   [ อัปเดต 13 เม.ย. 2563 02:21 ]

ผ่านอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบข้อสอบออนไลน์ PISA-Style สำหรับผู้ใช้งาน รุ่นที่ 1 (จำนวนอบรม 6 ชั่วโมง) ในโครงการการวิเคราะห์ วิจัย สร้างประเมินคลังข้อสอบและวัดสมรรถนะแบบออนไลน์ด้านการรู้เรื่องอิงตามแนว PISA เพื่อการจัดระบบบริการสอบออนไลน์ผ่านระบบคลาวน์ โดยสพฐ.ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดการอบรมครั้งนี้ขึ้น ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำระบบบริการออนไลน์ผ่านระบบคลาวน์ เพื่อรองรับการเข้าทดสอบและวัดสมรรถนะผู้เรียนแบบออนไลน์ ตามแนว PISA  >>>คลิก

Comments