11 กันยายน 2561

โพสต์13 มี.ค. 2563 22:30โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2564 01:03 ]
        อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ Video Conference เรื่องการพัฒนามาตรฐาน ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบ แนวทางการประเมินใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561 >>>คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/11kanyayn2561/41488309_1106088626207281_3952673658232635392_n.jpg?attredirects=0
Comments