11 กันยายน 2561

โพสต์13 มี.ค. 2563 22:30โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ
อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ Video Conference เรื่องการพัฒนามาตรฐาน ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบ แนวทางการประเมินใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561   >>>คลิก 
Comments