11 กันยายน 2563

โพสต์26 ม.ค. 2564 07:22โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ
ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน Best Practice ประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมภายในสถานการณ์ Covid 19 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และคัดเลือกสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม
 
Comments