11 กรกฎาคม 2562

โพสต์12 เม.ย. 2563 02:14โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ
เป็นคณะทำงาน และวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม >>>คลิก
Comments