13 - 14 กรกฎาคม 2563

โพสต์26 ม.ค. 2564 06:58โดยไม่ทราบผู้ใช้
คณะทำงานการจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์ สพป.นครปฐม เขต 2 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้คลังข้อสอบออนไลน์ เพื่อจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 เพื่อพัฒนาคลังข้อสอบและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนางานต่อไป  >>>คลิก

Comments