13 กรกฎาคม 2562

โพสต์12 เม.ย. 2563 02:17โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ
 เป็นคณะทำงานจัดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครู ระดับชั้นประถมศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุ๊กตา       อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม >>>คลิก
Comments