13 มิถุนายน 2562

โพสต์12 เม.ย. 2563 02:00โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2564 00:13 ]
        ร่วมเป็นคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมดำเนินการตัดสินการประกวดผลงานนักเรียน โครงการรักษ์ภาษาไทย 2562 ตามคำสั่งที่ 164/2562 ณ ห้องประชุมชุมชนวิชาชีพ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา >>>คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/13mithunayn2562/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.jpg

Comments