13 มิถุนายน 2562

โพสต์12 เม.ย. 2563 02:00โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ
ร่วมเป็นคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมดำเนินการตัดสินการประกวดผลงานนักเรียน โครงการรักษ์ภาษาไทย 2562 ตามคำสั่งที่ 164/2562 ณ ห้องประชุมชุมชนวิชาชีพ       กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  >>>คลิก
Comments