13 ธันวาคม 2561

โพสต์11 เม.ย. 2563 23:36โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2564 00:50 ]
        ร่วมประชุมคัดเลือกโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ของตำบลบางช้าง ในการประชุมครั้งนี้ผู้ร่วมเข้าประชุม ประกอบด้วย นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ ผลการประชุม สรุปว่า โรงเรียนวัดเชิงเลนได้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ของตำบลบางช้าง ทุกฝ่ายเห็นชอบและให้ความร่วมมืออย่างดีในการประชุมครั้งนี้ >>>คลิก  

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/13thanwakhm2561/IMG_0263.JPG?attredirects=0
Comments