13 ธันวาคม 2561

โพสต์11 เม.ย. 2563 23:36โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ

ร่วมประชุมคัดเลือกโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ของตำบลบางช้าง ในการประชุมครั้งนี้ผู้ร่วมเข้าประชุม ประกอบด้วย นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ ผลการประชุม สรุปว่า โรงเรียนวัดเชิงเลนได้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ของตำบลบางช้าง ทุกฝ่ายเห็นชอบและให้ความร่วมมืออย่างดีในการประชุมครั้งนี้ >>>คลิก

Comments