14-15 ธันวาคม 2562

โพสต์14 เม.ย. 2563 01:07โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2564 23:20 ]
        ประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการครูผู้สอนระดับชั้นป.6และม.3 เพื่อเตรียมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 โดยเครือข่ายครูผู้นำชุมชนวิชาชีพ(PLC) ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) และโรงเรียนวัดบางพระ >>> คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/14-15thanwakhm2562/IMG_5799.JPG?attredirects=0

Comments