14 กุมภาพันธ์ 2562

โพสต์12 เม.ย. 2563 00:35โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2564 00:37 ]
วันที่ 5,13 กุมภาพันธ์ 2562 

        บริหารการจัดสอบ ความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สพป.นครปฐม เขต 2 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) โรงเรียนอำเภอสามพราน ซึ่งแต่ละสนามสอบจัดการสอบเป็นไปตามระเบียบของ สพฐ. ด้วยความโปร่งใส >>>คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/14kumphaphanth2562/IMG_1159.JPG?attredirects=0
Comments