14 กุมภาพันธ์ 2562

โพสต์12 เม.ย. 2563 00:35โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ

วันที่  5,13 กุมภาพันธ์ 2562   บริหารการจัดสอบ ความสามารถด้านการอ่าน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

สพป.นครปฐม เขต 2

วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2562   ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT)  โรงเรียนอำเภอสามพราน ซึ่งแต่ละสนามสอบจัดการสอบเป็นไปตามระเบียบของ สพฐ.  ด้วยความโปร่งใส  >>>คลิก
Comments