14 พฤษภาคม 2562

โพสต์12 เม.ย. 2563 01:43โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2564 00:24 ]

        ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าที่งานพิธีกร การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องบุนนาค โรงแรมเวล นครปฐม ตามคำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 107/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ลงวันที่ 10 พ.ค. 2562 >>>คลิก  

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/14phvsphakhm2562/IMG_8894.JPG

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/14phvsphakhm2562/IMG_8895.JPG

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/14phvsphakhm2562/IMG_8896.JPG

Comments