14 พฤษภาคม 2562

โพสต์12 เม.ย. 2563 01:43โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ

ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าที่งานพิธีกร การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 1/2562  ณ ห้องบุนนาค โรงแรมเวล นครปฐม ตามคำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 107/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ลงวันที่ 10 พ.ค. 2562 >>>คลิก

 

Comments