15 สิงหาคม 2562

โพสต์13 เม.ย. 2563 01:43โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2564 23:52 ]
        ร่วมเป็นคณะผู้ให้ข้อมูลเข้าร่วมรับการประเมินเชิงประจักษ์ โดยคณะกรรมการจาก สพฐ. จำนวน 4 ท่าน ได้ประเมินผลการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา "ก.ต.ป.น. ต้นแบบ" ของเขตพื้นที่ ระดับยอดเยี่ยม (รอบสอง) ระดับประเทศ ณ ห้องประชุมชลนที สพป.นครปฐม เขต 2 >>>คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/15singhakhm2562/IMG_3433.JPG
Comments