15 สิงหาคม 2562

โพสต์13 เม.ย. 2563 01:43โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ
 
ร่วมเป็นคณะผู้ให้ข้อมูลเข้าร่วมรับการประเมินเชิงประจักษ์ โดยคณะกรรมการจาก สพฐ. จำนวน 4 ท่าน ได้ประเมินผลการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา     "ก.ต.ป.น. ต้นแบบ" ของเขตพื้นที่ ระดับยอดเยี่ยม (รอบสอง) ระดับประเทศ ณ ห้องประชุมชลนที สพป.นครปฐม เขต  >>>คลิก
Comments