15 สิงหาคม 2563

โพสต์26 ม.ค. 2564 07:01โดยไม่ทราบผู้ใช้
ร่วมเป็นวิทยากรปฏิบัติการกลุ่ม การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการนำหลักสูตรต้านทุจริต (หลักฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ณ โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  >>>คลิก
Comments