17 กันยายน 2563

โพสต์26 ม.ค. 2564 07:28โดยไม่ทราบผู้ใช้
ร่วมกิจกรรมภาวะผู้นำให้ผู้บริหาร เสริมสร้างศักยภาพให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 55 โรงเรียน ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง เตรียมความพร้อมรับการประเมินจากภายนอก  >>>คลิก

Comments