17 กุมภาพันธ์ 2562

โพสต์12 เม.ย. 2563 00:37โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2564 00:36 ]

        ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในงานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ภาคกลาง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เนื่องในวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ อ.สามพราน จ.นครปฐม ซึ่งในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการประชุมชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตัดสินกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ >>>คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/17kumphaphanth2562/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A32.jpg


Comments