17 กุมภาพันธ์ 2562

โพสต์12 เม.ย. 2563 00:37โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ
ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในงานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ภาคกลาง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เนื่องในวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์   อ.สามพราน  จ.นครปฐม ซึ่งในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการประชุมชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตัดสินกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ >>>คลิก
Comments