18 -20 มิถุนายน 2561

โพสต์7 มี.ค. 2563 01:43โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2564 01:31 ]
        อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะและยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขตตรวจราชการที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 >>>คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/18-20mithunayn2561/IMG_7351.JPG?attredirects=0
Comments