18 กรกฎาคม 2563

โพสต์26 ม.ค. 2564 06:30โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2564 22:50 โดย Webmaster Supervisory ]

        ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาครูในเครือข่ายชุมชนวิชาชีพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมพัฒนาครูตามหลักสูตรทบทวนมาตรฐานกาเรียนรู้ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้ชุมชนวิชาชีพ ซึ่งได้รับรองหลักสูตรจากสพฐ. ให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามานับชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ที่ก.ค.ศ.กำหนดและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สู่การออกแบบการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ สพป.นครปฐม เขต 2 >>>คลิก

  

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/18krkdakhm2563/IG%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%20Online%20%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C.JPG

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/18krkdakhm2563/IG%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%20Online%20%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C.jpg

Comments