19 กันยายน 2562

โพสต์13 เม.ย. 2563 02:27โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2564 23:38 ]
        รับเกียรติบัตร มีผลการดำเนินงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ระดับดีเด่น การทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดโดยใช้ชุมชนวิชาชีพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสพป.นครปฐม เขต 2 >>>คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/19kanyayn2562-1/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3.JPG?attredirects=0
Comments