19 กันยายน 2562

โพสต์13 เม.ย. 2563 02:27โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ
รับเกียรติบัตร มีผลการดำเนินงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ระดับดีเด่น การทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดโดยใช้ชุมชนวิชาชีพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสพป.นครปฐม เขต  >>>คลิก
Comments