19 กรกฎาคม 2561

โพสต์7 มี.ค. 2563 05:21โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2564 01:28 ]
        ร่วมสังเกตการณ์และสะท้อนผลการเปิดชั้นเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ในการประชุมการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม PLC ในหัวข้อ การสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้จากห้องเรียนสาธิต เพื่อสะท้อนการใช้แนวทางของโครงการ Chevron Enjoy science “สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ณ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม >>>คลิก  

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/19krkdakhm2561/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99190718_%E0%B9%91%E0%B9%98%E0%B9%90%E0%B9%97%E0%B9%92%E0%B9%91_0039%20%281%29.jpg?attredirects=0
Comments