19 กรกฎาคม 2563

โพสต์26 ม.ค. 2564 06:35โดยไม่ทราบผู้ใช้
ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูเครือข่ายชุมชนวิชาชีพ สพป.นครปฐม เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตร โดยใช้ข้อสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ในการสอบปลายปีสำหรับนักเรียนป.2, 4, 5 และ ม.1,2 โดยจัดทำเป็นคลังข้อสอบออนไลน์  >>>คลิก

Comments