19 มกราคม 2562

โพสต์12 เม.ย. 2563 00:16โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ
ร่วมขับเคลื่อนการใช้ชุมชนวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเครือข่ายครูผู้นำชุมชนวิชาชีพระดับเขตพื้นที่ จัดค่ายการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ตาม Test Blueprint กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า ณ โรงเรียนวัดบางช้างใต้ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม >>>คลิก
Comments