19 มกราคม 2562

โพสต์12 เม.ย. 2563 00:16โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2564 00:43 ]
        ร่วมขับเคลื่อนการใช้ชุมชนวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเครือข่ายครูผู้นำชุมชนวิชาชีพระดับเขตพื้นที่ จัดค่ายการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ตาม Test Blueprint กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า ณ โรงเรียนวัดบางช้างใต้ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม >>>คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/19mkrakhm2562/IMG_0757.JPG?attredirects=0
Comments