19 มกราคม 2562

โพสต์12 เม.ย. 2563 00:22โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ
ดำเนินการจัดประชุมสัมมนา ปฏิบัติการจัดสอบ O-NET    ชั้นประถมศึกษาีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ครู ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่เป็นกรรมการกลางและตัวแทนศูนย์สอบ รวมทั้งครูโรงเรียนรัฐบาลที่เป็นกรรมการกลางและตัวแทนศูนย์สอบ เพื่อสร้างแนวทางและความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดสอบที่ชัดเจน โปร่งใส >>>คลิก
Comments