19 มกราคม 2562

โพสต์12 เม.ย. 2563 00:22โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2564 00:42 ]
        ดำเนินการจัดประชุมสัมมนา ปฏิบัติการจัดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ครู ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่เป็นกรรมการกลางและตัวแทนศูนย์สอบ รวมทั้งครูโรงเรียนรัฐบาลที่เป็นกรรมการกลางและตัวแทนศูนย์สอบ เพื่อสร้างแนวทางและความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดสอบที่ชัดเจน โปร่งใส >>>คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/19mkrakhm2562-1/IMG_0701.JPG?attredirects=0
Comments