2-3 กุมภาพันธ์ 2562

โพสต์12 เม.ย. 2563 00:32โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2564 00:38 ]
        การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 
        30 มกราคม 2562 ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน รับข้อสอบ คัดแยก จัดเรียง
        2 กุมภาพันธ์ 2562 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O NET ชั้น ป.6
        3 กุมภาพันธ์ 2562ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O NET ชั้น ม.3 พบว่า ทุกสนามสอบบริหารจัดสอบตามระเบียบของ สทศ.อย่างเคร่งครัด โปร่งใส ตรวจสอบได้และดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย >>>คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/2-3kumphaphanth2562/51381395_389353661831197_2452526304264716288_o.jpg?attredirects=0
Comments