2-4 สิงหาคม 2562

โพสต์13 เม.ย. 2563 01:35โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ
เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network : LN) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี  >>>คลิก
Comments