2-4 สิงหาคม 2562

โพสต์13 เม.ย. 2563 01:35โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2564 23:54 ]
        เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network : LN) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี >>>คลิก 


Comments