20-21 กันยายน 2562

โพสต์13 เม.ย. 2563 02:30โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ
ร่วมเป็นคณะทำงานในการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนครูภาษาอังกฤษที่ยังไม่ผ่านการอบรม Boot Camp และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ Boot Camp โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon Based Learning)  >>>คลิก
Comments