20-21 กันยายน 2562

โพสต์13 เม.ย. 2563 02:30โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2564 23:37 ]
        ร่วมเป็นคณะทำงานในการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนครูภาษาอังกฤษที่ยังไม่ผ่านการอบรม Boot Camp และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ Boot Camp โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon Based Learning) >>>คลิก

Comments