20 พฤศจิกายน 2562

โพสต์14 เม.ย. 2563 00:47โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ
ประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรครูเครือข่ายชุมชนวิชาชีพ (PLC) เพื่อเตรียมการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม 90 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการและแนวทางปฏิบัติกิจกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  >>>คลิก
Comments