20 พฤศจิกายน 2562

โพสต์14 เม.ย. 2563 00:47โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2564 23:23 ]
        ประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรครูเครือข่ายชุมชนวิชาชีพ (PLC) เพื่อเตรียมการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม 90 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการและแนวทางปฏิบัติกิจกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน >>>คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/20phvscikayn2562/IMG_5344.JPG?attredirects=0

Comments