20 สิงหาคม 2563

โพสต์26 ม.ค. 2564 07:04โดยไม่ทราบผู้ใช้
คณะกรรมการดำเนินงานการจัดนิทรรศการตามโรงการชุมชนวิชาชีพและเครือข่ายการพัฒนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติที่ดีสู่คุณภาพการศึกษาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมรโรงเรียนนำผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) มาจัดนิทรรศการ โรงเรียนวัดสรรเพชญ กลุ่มท่าจีนก้าวหน้า      ร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในโอกาส ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ขอรับการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ   >>>คลิก

Comments