21-31พฤษภาคม 2562

โพสต์12 เม.ย. 2563 01:51โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2564 00:19 ]
        การนิเทศ ภาค 1/2562 ระหว่างวันที่ 21 - 31 พฤษภาคม 2562  ตามคำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 117/2562  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 >>>คลิก


Comments